E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBROT:2017:796
Rechtbank Rotterdam, 10/750023-15

Inhoudsindicatie:

“achterdeurproblematiek” bij verkoop hennep t.b.v. twee coffeeshops, geëxploiteerd door dezelfde rechtspersoon. Bij overtreding van de gedoogvoorwaarden (de zgn. AHOJGI-criteria), zoals bij een (handels)voorraad van meer dan 500 gram hennep en/of hasj, kan strafvervolging volgen. Strafmaat bij voorraad die aanzienlijk hoger is dan enkele dagomzetten: geen toepassing art. 9a Sr, maar –conform eis- geldboete van 60.000 euro. Bij bepaling hoogte geldboete tevens acht geslagen op bedrijfsschade die samenhangt met waarde van hennep en hasj die wordt onttrokken aan het verkeer. Geen verbeurdverklaring aangetroffen geld (iets meer 100.000 euro), aangezien dit bedrag neerkomt op de omzet van enkele dagen reguliere verkoop in de coffeeshops en als zodanig niet valt onder het bereik van art. 33a Sr, met name niet onder art. 33a lid 1 sub a Sr.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie