Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

NJFS

14 Rechterlijke Uitspraken

14 Rekestprocedure uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 27-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Beklag ex artikel 552ab Sv . De belanghebbende beklaagt zich over een voorwaarde van de transactie, zoals deze tot stand is gekomen tussen de gewezen verdachte en het Openbaar...
Datum uitspraak: 3-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek 89/591a Sv niet-ontvankelijk. Handtekening onder verzoekschrift is niet van verzoeker maar van zijn raadsman.
Datum uitspraak: 18-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van de rechtbank Amsterdam heeft vandaag de Minister van Veiligheid en Justitie geadviseerd na te gaan onder welke omstandigheden een 43-jarige...
Datum uitspraak: 16-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Overlevering. Prejudiciële vragen naar aanleiding van ECLI:EU:C:2016:385 (Bob-Dogi) over de uitleg van de uitdrukking ‘rechterlijke beslissing’ zoals bedoeld in artikel 8, eerste...
Datum uitspraak: 16-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Overlevering. Vervolg op ECLI:NL:RBAMS:2016:868 en ECLI:EU:C:2016:346. Aan de voorwaarden van artikel 12, aanhef en onder a, tweede alternatief, OLW is niet zonder meer voldaan in geval...
Datum uitspraak: 22-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Rechtbank onbevoegd tot kennisneming beklag ex artikel 164 lid 8 WVW op moment instellen hoger beroep.
Datum uitspraak: 2-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek 591a Sv toegewezen. Matiging, tijdsbesteding niet doelmatig dan wel noodzakelijk en buitensporig hoog uurtarief.
Datum uitspraak: 22-5-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Officier van justitie wenst halvering immateriële schadevergoeding i.v.m. minderjarigheid verdachte. De rechtbank is van oordeel dat redenen van billijkheid zich ertegen verzetten aan...
Datum uitspraak: 19-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Klaagschrift ex 552a Sv. Verschoningsrecht notaris. Instrumenti delicti.
Datum uitspraak: 10-9-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoekschrift, op grond van artikel 557, derde lid, sub 2, van het Wetboek van Strafvordering Het hof verklaart zich onbevoegd om het verzoek in behandeling te nemen.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature