Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

NJFS

32 Rechterlijke Uitspraken

32 Kort geding uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 10-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De Staat moet de levenslang gestrafte Edwin S. deel laten nemen aan resocialisatieactiviteiten Edwin S. (eiser) is in 1994 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hij verblijft...
Datum uitspraak: 13-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Afwijzing vordering verbod tenuitvoerlegging vervangende hechtenis in kader van schadevergoedingsmaatregel.
Datum uitspraak: 9-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

alcoholslot
Datum uitspraak: 29-1-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing vordering tot opheffing vervangende hechtenis. Eiser moet vervangende hechtenis ondergaan, nu hij niet heeft voldaan aan een door de strafrechter opgelegde...
Datum uitspraak: 10-7-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De Staat moet meewerken aan onbegeleid verlof van de man die in 1984 tot levenslang werd veroordeeld wegens een schietpartij in café ’t Koetsiertje in Delft, waarbij zes doden vielen....
Datum uitspraak: 8-5-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Eiser niet-ontvankelijk in zijn vordering strekkende tot onmiddellijke invrijheidsstelling.
Datum uitspraak: 7-11-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ongedaanmaking registratie in paspoortregister alsmede horen van eiser op ambassade Bangkok. Eiser heeft zich in 1e instantie onttrokken aan de strafzaak. Vervolgens is hij bij verstek...
Datum uitspraak: 12-12-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Samenvatting: Kort geding. Het OM heeft onrechtmatig gehandeld jegens eiser door uitlatingen over eiser te doen op een drukbezochte zitting in de zogenoemde Passagezaak. Daartoe is...
Datum uitspraak: 23-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Onrechtmatige overheidsdaad? Tenuitvoerlegging schadevergoedingsmaatregel. Eiser heeft zijn cassatieberoep ingetrokken, waarmee het arrest van het gerechtshof onherroepelijk...
Datum uitspraak: 18-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Op 27 november 2008 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de mens (EHRM) uitspraak gedaan in de zaak Salduz tegen Turkije. In dit arrest is overwogen dat een verdachte ‘from the...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature