Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBDHA:2015:1950
Rechtbank Den Haag, C-09-480382 - KG ZA 15-5

Inhoudsindicatie:

Afwijzing vordering tot opheffing vervangende hechtenis. Eiser moet vervangende hechtenis ondergaan, nu hij niet heeft voldaan aan een door de strafrechter opgelegde schadevergoedingsmaatregel. Eiser betoogt dat er een belangenafweging moet worden gemaakt en dat hij dan moet worden vrijgelaten, nu er geen sprake is van betalingsonwil, maar van betalingsonmacht. Hij verwijst hiertoe naar de jurisprudentie over zaken betreffende gijzeling op grond van de Wahv. Dit betoog wordt niet gevolgd. Anders dan in de zaken op grond van de Wahv is hier sprake van een veroordelende beslissing van een strafrechter, die zo spoedig mogelijk ten uitvoer moet worden gelegd, ook in situaties waarin de veroordeelde niet in staat is de schadevergoedingsmaatregel te voldoen. Betalingsonmacht maakt de tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis niet onrechtmatig.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug